Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωσή της με την απόσπαση τεσσάρων υπαλλήλων κατηγορίας Π.Ε., μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 22/10/2015 – 30/11/2015