Με την αριθμ. 3621/434/15/12-06-15 Προκήρυξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσεται η εισαγωγή 811 σπουδαστών (528 Πλοιάρχων και 283 Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων :
Για την Πρώτη Γενική Κατηγορία : 12/06/2015 – 09/07/2015
Για τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία: 12/06/2015 – 13/08/2015
Για την Κατηγορία δυνάμει ΚΥΑ  : 12/06/2015 – 31/08/2015