Ανακοινώσεις αναφορικά με την Προκήρυξη Θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) και την Προκήρυξη Θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα από τον Ευρωπαικό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ PDF 1,22 MB18/08/21 07:53:13