Ο Δήμος Παιονίας, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλου από Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Δήμων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 15/06/2015 – 15/08/2015

Έγγραφο Δ_Παιονίας PDF 284,01 KB18/08/21 12:38:52