Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2021  για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης- Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας στο Επιγραφικό Μουσείο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  απασχόλησης επτά (7) μηνών.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 14-04-2021 έως 23-04-2021​.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 226,19 KB19/08/21 09:09:52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ PDF 577,84 KB19/08/21 09:09:52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ PDF 518,89 KB19/08/21 09:09:52