Ακολουθεί συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.

ΑΣΕΠ 12Κ 26 09 2017.pdf PDF 391,96 KB18/08/21 03:46:43