Ακολουθεί συνημμένη η προκήρυξη ΑΣΕΠ 16Κ/2017 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/01.12.2017).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 16Κ/2017 PDF 442,94 KB18/08/21 04:06:46