Ακολουθούν συνημμένα τα σχετικά ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2017.

ΦΕΚ5/13-2-2017 PDF 406,55 KB18/08/21 02:55:22
ΦΕΚ 8/15-2-2017 PDF 129,38 KB18/08/21 02:55:22