Ακολουθεί συνημμένο το ΦΕΚ της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ ΑΣΕΠ_10 04 2017.pdf PDF 411,41 KB18/08/21 03:05:40