Ακολουθούν συνημμένα τα σχετικά αρχεία της προκήρυξης ΑΣΕΠ 7Κ/2017.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2017 PDF 466,29 KB18/08/21 03:27:16
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2017_2 PDF 129,04 KB18/08/21 03:27:16