Ακολουθεί συνημμένη η Προκήρυξη 8Κ/21017 ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/τεύχος ΑΣΕΠ/03-07-2017).

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 8Κ/2017 PDF 411,83 KB18/08/21 03:30:14