Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ακολουθεί το αρχείο της προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΣΟΡ4653ΠΩ-ΕΚΧ).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 470,44 KB18/08/21 06:15:36