Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων στις περιοχές Άνοιξης, Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης του Δήμου
Διονύσου.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων είναι από 12.7.2018 έως και 18.7.2018.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 987,27 KB18/08/21 06:18:25