Το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών μεσύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Εργασίες επισκευής, επανέκθεσης και αναδιάταξης σε χώρους του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών και όχι πέραν της 30/9/2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 13/07/2015 – 17/07/2015