Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και
Εργασίες» του έργου με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων Αναβύσσου, τμήμα περιοχής επέκτασης Α΄κατοικίας Αναβύσσου» στο Ε.Π. «Αττική», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2015, ημερομηνία λήξεως του υποέργου, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, εφόσον αυτό συνεχισθεί.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 23/04/2015 – 29/04/2015

Έγγραφο ΕΦΑ_ΑΝ_ΑΤΤΙΚΗΣ PDF 1,27 MB18/08/21 12:20:07