Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου «Εργασίες συντήρησης λίθινων αρχιτεκτονικών μελών και τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια» του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση Ι. Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Ομόνοια Αθηνών – Β΄ Φάση» με κωδικό MIS 346811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»,για χρονικό διάστημα έως 3 μήνες και μέχρι τις 30-06-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/03/2015 – 06/03/2015

Έγγραφο ΔΣΑΝΜ PDF 1,21 MB18/08/21 12:10:37