Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση Διακόσμου οικίας Λοβέρδου» του έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτιριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, Ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη 8 στην Αθήνα» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 376607 και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ, για χρονικό διάστημα 5 μηνών έως 31-08-2015 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/03/2015 – 06/03/2015

Έγγραφο ΔΣΑΝΜ PDF 1,21 MB18/08/21 12:10:37