Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31.10.2015, για τις ανάγκες του υποέργου αρ. 4 «Αρχαιολογία» της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», το οποίο θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 10/06/2015 – 19/06/2015

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2015 PDF 1,47 MB18/08/21 12:31:19
Συμπλήρωση ΣΟΧ 4/2015 PDF 1,05 MB18/08/21 12:31:19