Σας ενημερώνουμε για την ανακοίνωση του Επιγραφικού Μουσείου σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 1,63 MB18/08/21 07:38:53