Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Κατάταξης των Τομεαρχών Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ: 9ΚΥΔ7Λ7-06Θ)  καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων αναρτήθηκαν στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού –  Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) στις 05/07/2023.

Ακολουθούν οι Πίνακες (σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) με Κωδικό Θέσης 100, 101, 102, 103 καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.