Ανακοινώνεται  ότι οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων:

(α) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με κωδικούς θέσης από 108 έως 112, 

(β) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με κωδικό θέσης 113,

(γ) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με κωδικό θέσης 114, 

(δ) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με κωδικό θέσης 115, 

(ε) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με κωδικούς θέσης 116 και 117, 

(στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με κωδικούς θέσης 118 και 119, 

(ζ) ΔΕ Οδηγών με κωδικούς θέσης από 120 έως 123, καθώς και

(η) ο Πίνακας απορριπτέων 

της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2023 (ΑΔΑ: 61Φ27Λ7-ΛΚΦ), αναρτήθηκαν στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού –  Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) στις  25-01-2024.

Ακολουθούν οι Πίνακες Κατάταξης καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ XLS 13,85 MB25/01/24 01:14:12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ XLS 176,50 KB25/01/24 01:12:51