Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Αττικής.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.