Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2014 της Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2014 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2014 XLS 217,00 KB18/08/21 11:38:42
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2014 XLS 216,50 KB18/08/21 11:38:42
ΜΑΝΔΡΑ ΕΙΔΥΛΛΕΙΑ 2014 XLS 217,00 KB18/08/21 11:38:42
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2014 XLS 216,00 KB18/08/21 11:38:42
ΜΕΓΑΡΑ 2014 XLS 219,00 KB18/08/21 11:38:42
ΜΕΓΑΡΑ ΕΡΓΑΤΕΣ 2014 XLS 208,00 KB18/08/21 11:38:42
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ 2014 XLS 216,50 KB18/08/21 11:38:42
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 2014 XLS 220,50 KB18/08/21 11:38:42
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ 2014 XLS 218,00 KB18/08/21 11:38:42