Ανακοινώνεται ότι στις 13-9-2018 αναρτήθηκε στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού – Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με  Ειδικότητα Τομεάρχες Δακοκτονίας (Κωδικός Θέσης 100 και 102) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΣ57Λ7-Υ5Τ). 

Ακολουθούν οι Πίνακες με Κωδικό Θέσης 100 και 102.

100 ΠΕ-ΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ XLS 50,00 KB18/08/21 06:35:15
102 ΠΕ-ΤΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ XLS 55,50 KB18/08/21 06:35:15