Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με  Ειδικότητα Τομεάρχες Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΣ57Λ7-Υ5Τ)  καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων αναρτήθηκε στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού –  Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) στις  4-9-2018.

Στις 13-9-2018 ακολούθησε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με  Ειδικότητα Τομεάρχες Δακοκτονίας (Κωδικός Θέσης 100 και 102).

Ακολουθούν οι Πίνακες με Κωδικό Θέσης 100, 101, 102, καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.

Πίνακας Απορριπτέων XLS 27,50 KB18/08/21 06:30:32