Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων ΠΕ ή εν ελλείψει ΤΕ Κατηγορίας με Ειδικότητα Τομεάρχες Δακοκτονίας της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2019 (ΑΔΑ: 947Υ7Λ7-ΘΚ2)  καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων αναρτήθηκε στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας (Πίνακας Ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού –  Λ. Συγγρού 80-88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ) στις 25-7-2019.

Ακολουθούν οι Πίνακες με Κωδικό Θέσης 100, 101, 102, 103 καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100 XLS 422,50 KB18/08/21 08:17:22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 XLS 423,00 KB18/08/21 08:17:23
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 XLS 419,00 KB18/08/21 08:17:23
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 XLS 418,50 KB18/08/21 08:17:23
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ XLS 43,50 KB18/08/21 08:17:23