Φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα λήξης και απονομή βεβαιώσεων.

tpe1tpe2tpe3