Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕγια τις Περιφερειακές Ενότητες Νήσων, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικού Τομέα. Τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα http://www.imegsevee.gr