Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “Κράτα με για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα, Κεντρικού Τομέα, Νοτίου Τομέα, Δυτικής Αττικής , Δυτικού Τομέα, Πειραιά, Νήσων και Ανατολικής Αττικής. Τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα www.kratame.gr