Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “ΑμΚΕ Ερύμανθοςγια την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα. Τον σχετικό πίνακα των αποτελεσμάτων μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα http://www.erymanthos.eu/