Σας ενημερώνουμε ότι στις 19/7/2012 αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για την Πράξη «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ “ΑΘΗΝΑ” Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής». Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα www.athina.org.gr.