Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ” για τις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα http://www.day-after.gr.