Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα για την πράξη «ΙΝΕ ΓΣΕΕ – Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα». Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα www.inegsee.gr.