Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων” για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα, Νοτίου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα http://www.dionet.gr/.