Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “‘Ομιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων” για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του δικαιούχου φορέα  www.unescopireas.gr/el/koinofelous-perifereia-peiraia.html.