Επισυνάπτεται η απολογιστική έκθεση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής και αφορούσαν δενδροφυτεύσεις και γενικότερα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΙΞ DOC 259,50 KB18/08/21 10:51:46