Επισυνάπτεται η απολογιστική έκθεση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Ερύμανθος» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερίδας Οikopress και η διεξαγωγή μελετών με θέμα τον βιοτουρισμό, την αναζωογόνηση του Πεδίου του Άρεως και την διαχείριση της γνώσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης αναπτύχθηκε το υλικό για την δημιουργία εγχειριδίων γνώσης με θέμα την αειφόρο ανάπτυξη, την βιοκλιματική πολιτική και οχτώ άλλες θεματικές.