Επισυνάπτεται η απολογιστική έκθεση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «Ρηξικέλευθος» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα και αφορούσαν δράσεις προληπτικής ιατρικής.