Επισυνάπτονται οι απολογιστικές εκθέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (Κ.Ε.Α.Ν) σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής και αφορούσαν ενέργειες προώθησης έργων αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος και προστασίας της βιοποικιλότητας.