Διευκρινίζεται πως οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που προσλαμβάνονται σε Δήμους της Αττικής παραλαμβάνουν τα παραπεμπτικά από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στον Δήμο που έχουν προσληφθεί.

 Η Περιφέρεια Αττικής θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά μόνο από τους ωφελούμενους που έχουν παραπεμπτικό στο οποίο αναγράφεται ως επιβλέπων φορέας η Περιφέρεια Αττικής. Για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Κεντρικό Τομέα, Νότιο Τομέα, Δυτικό Τομέα, Δυτική Αττική, Ανατολική Αττική, Πειραιά και Νησιά) η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Λ. Συγγρού 80-88, 3ος Όροφος, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού