Στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας,  έχουν αναλάβει ήδη υπηρεσία στην Περιφέρεια Αττικής 130 ωφελούμενοι, κατηγορίας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ενώ  αναμένεται να προσληφθούν επιπλέον 40 ωφελούμενοι της ίδιας ειδικότητας (σύνολο 170 προσλήψεις). Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στην αναβάθμιση χώρων πρασίνου και κτιριακών υποδομών καθώς και στην υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Επίσης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα δημοσιεύσει  άμεσα τους οριστικούς πίνακες  με τους τελικούς επιτυχόντες κατηγοριών ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ, διαφόρων ειδικοτήτων (αρχιτέκτονες, διοικητικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α), από τους οποίους στην Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να απασχοληθούν συνολικά 848 ωφελούμενοι.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις ειδικότητες, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, στην οποία δημοσιεύτηκε η Δημόσια Πρόσκληση.