Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Νο.05/2013 Για 27.948 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης.

Επισυνάπτονται οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρόσκλησης 05/2013 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ Α-Γ XLS 5,52 MB18/08/21 11:10:00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ Λ-Μ XLS 5,05 MB18/08/21 11:10:00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ Ν-Ρ XLS 5,17 MB18/08/21 11:10:00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ Σ-Ω XLS 7,35 MB18/08/21 11:10:00