Η Περιφέρεια Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 σε χώρους εργασίας, Αναστέλλει την εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής μέχρι και την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα. Με αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.

Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αποστολής έγγραφου αιτήματος ή τηλεφωνικής επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν. Για τον καθορισμό των συναντήσεων κατά τα ανωτέρω, προηγείται συνεννόηση του αρμόδιου υπαλλήλου με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας και η συνάντηση οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη και του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την προσέλευση του κοινού, θα διασφαλίζεται η τήρηση αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τμ και με ελάχιστη απόσταση τα δύο μέτρα μεταξύ των παρευρισκομένων.

Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων εξυπηρέτησης κοινού, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής εξυπηρετούν τα αιτήματα των πολιτών μέσω του Συστήματος Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής (Οδηγός του Πολίτηwww.pattikis.gr) και του τηλεφωνικού κέντρου 1512.

Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Δ/νσεων που εξυπηρετούν κοινό:

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Για την χορήγηση της επισημείωσης της σφραγίδας Χάγης): 2132065070-069, grammateia.ad@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -Τμήμα Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών: 2132063534, 775, 532, 536, ssona@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού: 2132065530, dad@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου: 2132065831, -863, -155, -054, -151, idpros@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού: 2136025053, -063,-157, ekpna@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων: 2132065153,-897,-160, dad@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :213-20-65-502, 505, 506, 503

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 2132101307,2132101347,2132101345, dpaidna@patt.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  – Τμήμα Αθλητισμού για ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: 2132101321, 2132101341,  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  – Τμήμα Αθλητισμού για ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ: 2132101317, 2132101326,  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  – Τμήμα Πολιτισμού για ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ: 2132101393,  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  – Τμήμα Πολιτισμού για ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ: 2132101329,  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  – Τμήμα Αδειοδοτήσεων Εγκαταστάσεων και Αγώνων: 2132101323, 2132101390  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  – Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης : 2132101395,  athl.pol@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 2131602140-42, 2131602137  athl.polpn@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:  2132005385, 2132005259, tathlitismou.fax@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132047093, athlpol.peda@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Τ. – Τμήμα Προμηθειών: 213-2129123, 213-2129125, 213-2129126, promnt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Τ. – Τμήμα Εσόδων,Εξόδων: 213-212912, 213-2129119, tlogistikis.nt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Τ. – Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης για την πρωτοκόλληση οικονομικών προσφορών και τιμολογίων προμηθευτών:213-2129145,213-2129144, doiknt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Τ: 2132065124, promna@patt.gov.gr, groikna@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ: 2132073713, 2132073710, 2132073706, ddioikitikou.p@patt.gov.gr,oikon-peiraia@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΤ – Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 2132100567, doikbt@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΤ – Τμήμα Πιστώσεων, Δαπανών και Εσόδων: 2132100652, doikbt@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΤ – Τμήματος Προμηθειών: 2132100516, doikbt@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΤ –Τμ Γραμματείας: 213210050, doikbt@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Προϊσταμένη Διεύθυνσης: 213-2100374, doikdt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμ Γραμματείας: 213-2114416, doikdt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ: 2132047010

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 2132047009

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :2132047025, FAX 2132047074 KAI 2132047075,  doik.peda@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2005116,155,165, cargyropoulou@patt.gov.gr, akontopoulos@patt.gov.gr, kakouloglou@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 213-2065033, dt@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ: 213-2065129,213-2065036, dt@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ: 213-2065034, 213-2065816, dt@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: 213-2065815, 213-2065817, dt@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ: 213-2065038, dt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 213-2065022, vmakridakis@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-1601335,213-1601334, ddykm.dyt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΒOΡEIOY ΤOMEA ΑΘΗΝΩΝ: 2132100616, 2132100577, ygeiaat1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΝΟΤΙOY ΤOMEA ΑΘΗΝΩΝ: 2132101726, 708, 705, 722, 730, ygeiant1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ– ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:213-2100920-930,2132100931-933, ygeiadt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ– ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 213-2100935-940,2132100934, ygeiadt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ– ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 213-2100926-936,2132100938-925-939, ygeiadt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 213-2100952-953,213100950-956, ygeiadt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ- ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: 213-2100946-947, ygeiadt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 213-2005260, dygeias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: 213-2005247,213-2005277,213-2005394, dygeias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 213-2005156,249, dygeias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: 213-2005272,273, dygeias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ: 213-2005248,281, dygeias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας: 2131601851, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τμήμα Δημ. Υγιεινής & Προαγωγής Υγείας: 2131601801, 853, 856, 827, 848, 857, 834, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τμήμα Δημ. Φαρμάκων & Φαρμακείων: 2131601861, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης:2131601821, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Τμήμα Γραμμ. Υποστήριξης:  2131601864, 843, 844, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ – Δ/ΝΤΗΣ: 2131601862, ddykm.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 2131600346,336,318, pronoiakt1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΤ – Για ραντεβού: ygeiakt1@patt.gov.gr

Για επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. θέματα που υπόκεινται σε προθεσμίες) αφήστε στοιχεία επικοινωνίας και σύντομη περιγραφή της υπόθεσης στα τηλέφωνα 2131600 -346, -336, 318 και θα επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιος υπάλληλος.

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 213-1617714,717,711, dye-py-kt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 2132100960,961,927, prkatanalotidt1@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ– Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής: 2132100153, prkatanalotint1@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 2132100151, prkatanalotint1@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 2132100611, 635, prkatanalotiat1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132005139, 256, edyanat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 2131602620, 631, dpyye.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΤΡΙΑ: 2131601321, dyepy.peda@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Τμήμα Υγειονομικού & Περ/κού Ελέγχου: 2131601311, dyepy.peda@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης:2131601398, dyepy.peda@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132047086,096, anap.peda@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2005338, 301,310, danaptiksi.anat@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 2132100358, 388, 356, FAX:213-2114422, anaptyksidt1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών πόρων:213-2100363, 366, 364

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-Τμήμα Επαγγέλματος:213-2100391, 360, 362, 361

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εμπορίου:213-2100396, 397, 392, 393, 394

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών:213-2100381

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 2132100410, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Γραμματεία: 2132100401-402, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης: 132100437-438, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Επαγγέλματος: 2132100425-426, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Εμπορίου: 2132100431-432-434-435, anaptyksiat1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών: 2132100405-417, anaptyksiat1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Υπηρεσιακό email Διεύθυνσης: danaptixis.pn@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Γρ.Προϊστάμενου Διεύθυνσης: 2131602170: nikolaos.vatikiotis@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων: 2131602147, 2131602130 , 2131602171, 2131602199, kyriakos.kontoudis@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Επαγγέλματος & Εργασίας:: 2131602204, 2131602205, 2131602143 ,2131602165 athanasios.augeris@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Εμπορίου: 2131602119, 2131602117, 213160216  temporiou.p@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Ανωνύμων Εταιρειών: 2131602128, 2131602144 svlastaki@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ – Τμ. Γραμματειακής Υποστηριξης: 2131602178, 2131602184, 2131602195 stavros.dafereras@patt.gov.gr, danaptixis.pn@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Γραμματεία: 213-2101340, 333, 330, 301, 378, 134, 132, 137, anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών πόρων: 213-2101122, 121, 128, 116, 124, 127, 126 anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Επαγγέλματος και Εργασίας: 213-2101110, 111, 112, 113, 114, 120, anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Εμπορίου: 213-2101377, 386, 381, 324, 383, 385, 351, 352, 375, 366, 380, 356, 363, 318, 372, anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήματα Ανωνύμων Εταιριών: 213-2101371, 370, anaptyksikt1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Επαγγέλματος: 2132100127, 141, 116, 177, 141, anaptyksint1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Εμπορίου: 2132100162, anaptyksint1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Αδειών Λειτουργίας: 2132100117, 112, 115, 114, anaptyksint1@patt.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Γραμματείας: 2132100193,186, anaptyksint1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ:210-3806575,210-3893570,210-3807560,laikesagores@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 – ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210-6984302 , dperbna@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 213-1602104,213-1602105, perivpeir@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:213- 2047016, tm.per.dyt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:213-2005233, tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης: 213 2065  611, 612, 202, dspna@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – Τμήμα-Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών: 213 2065 209, dspna@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Τμ. Γραμματειακής Υποστήριξης: 213 1618184, 213 1618187, dye@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-Γρ. Διεύθυνσης: 213 1618189, 213 1618185

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Τμήμα Ρεμάτων: 213 1618182, 213 1618198
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Τμήμα Κατασκευών Υδραυλικών Έργων: 213 1618103

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- Τμήμα Προγρ/τος και Μελετών: 213 1618188

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:213 1618134, 213 1618135, 213 1618136, didimy@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Π.Α. (Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.)- ΤΜΗΜΑ-ΣΤ’: ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 210-82.11.782,  aspiropoulos@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ.ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2065313, -310, -308, -346, yptyna@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-1601385-6,213-1601351, pedadte@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2005312, 333, 330, dtechnikon.anat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 213-1601664, 213-2073745, dtexnikon.pn@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ:Προϊστάμενος Διεύθυνσης: 213 2100 515-Προϊστάμενος Τμήματος: 213 2100 503-Εισηγητές : 213 2100 547,564,777,-Γραμματεία : 213 2100 645, dtebt@patt.gov.gr

Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών:2108210400,2108212239, dparkon@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2005374, ttopografias.anat@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 2132065789, tea.ath@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2131600819, tm.topografias.peda@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ,ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: 2131618523, naikaterinidis@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΑΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 2132101141, dviom@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – (για θέματα αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού): 2132065741,742,749, agrotiki1@patt.gov.gr, ktiniatriki1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – (για κτηνιατρικά θέματα):2132065763, 752, agrotiki1@patt.gov.gr, ktiniatriki1@patt.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Β.Τ. ΑΘΗΝΩΝ: 2132100465, agroikbt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: 213-2065732,733,736, alieia_knt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-2005188,190,191,186,192, alieia.anatvta@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 213-1600808,810, alieiadytat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ: 213-2073769,779,766,768,728, alieia_nison@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΤΜ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 213-2073780,767, alpirea@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. – ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 213-2101716, agroiknt@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. – ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 213-2101715, agroiknt@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. – ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΩΝ: 213-2101717, agroiknt@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. – ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: 213-2101717,agroiknt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Ν.Τ. – ΤΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:213-2101718, agroiknt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. Κ.Τ – ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 213-2065778, elissavet.laini@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΤ – ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: 213-2065786,801,213-2065785, angeliki.giannari@patt.gov.gr,  ekritsotakis@patt.gov.gr, gleventi@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΤ – ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΩΝ: 213-2065782, atriantafyllou@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΤ – ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ: 2132065780, 213-2065788,783, grigorios.papadopoulos@patt.gov.gr, konstantinos.vagias@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΤ – ΤΜ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 213-2065776, agoikkt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΤ – ΤΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ: 2132065780, aikaterini.pouliou@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2131600802, 804, agroktin.peda@patt.gov.gr
ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: 2131602647, daok.p@patt.gov.gr

ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2132005175, 187, 341, 198, 184, dagrotikis.anat@patt.gov.gr

ΔΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: 2132100451,452-460, agroikbt@patt.gov.gr
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 213-2100971, 957, 941, 980, 917, 977, agroikdt@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: 2131600675, metaforeskt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ  ΑΔΕΙΩΝ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ  (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ,ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ)  & ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 2131600675

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-ΕΔΧ): 2131600656

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-TMHMA AΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: 2131600616

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: metaforesnt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΧ ΚΑΙ ΜΟΤΟ):2132101522,-524,-532

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-TMHMA AΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: 2132101561

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- (ΕΔΧ): 2132101574

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:2132101511, 507

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-(ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΧ): 2132101536

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-(ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ): 2132101538

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΙΕΣ ΦΙΧ: 2132101537

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμήμα Γραμματείας :213 2100343 – 2132100344, metaforesdt1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμήμα Τεχνικό: 213 2100351-2132100347

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Αδειων Οδήγησης :213 2100340-2132100306

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας : 2132100333

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ:  Τμ. Γραμματειακής Υποστήριξης: 2131603174-5, dmetaforon.p@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: Τμ. Χορήγησης Αδειών Οδήγησης:2131603131
Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ: Τμ. Αδειών κυκλοφορίας: 213 160 3110

Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ:Φορτηγά ΦΙΧ -ΦΔΧ /ΕΔΧ :2131603120

Δ/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  213 160 3169
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμ. Γραμματειακής Υποστήριξης: 213-2100517,213-2100510, 213-2100627 metaforesat1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμ. Αδειών Κυκλοφορίας: 213-2100520
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμ.Αδειών Οδήγησης: 213-2100557,213-2100625
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ- Τμ. Τεχνικό: 213-2100543,213-2100629

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:2132122605,dmetaforon.anat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:2132122634 για τα ΕΙΧ,dmetaforon.anat@patt.gov.gr                                                                                                                                      2132122640 για τα ΦΙΧ, και 2132122612 για τα δημοσίας ΔΧ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:2132122609,607,608,638, dmetaforon.anat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:2132122622, 621, 623, 617, dmetaforon.anat@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 2131600920, 2131600929, metafores.da@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ- TEXNIKOY ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:210-6540202, akteo1@patt.gov.gr

Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: 210-6540203
Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ – ΜΑΝΔΡΑΣ: 2132052612, mankteo@otenet.gr
Δ/ΝΣΗ ΚΤΕΟ – ΜΕΓΑΡΩΝ: 2296081218, kteomeg@otenet.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 210-9220430ptapatt@patt.gov.gr