Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) κενών οργανικών θέσεων Ειδικών Συμβούλων Ιατρών στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο και ειδικότερα:

  1. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Καρδιολόγου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριετούς θητείας και με δυνατότητα ανανέωσης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 100).
  2. Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, τριετούς θητείας και με δυνατότητα ανανέωσης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 200).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 05/08/2021 έως 24/08/2021

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΦΕΚ PDF 279,28 KB19/08/21 10:15:16
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΥΞΗΣ PDF 46,16 KB19/08/21 10:15:16
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 666,92 KB19/08/21 10:15:17