Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν τον Πίνακα Ονοματικής Κατάστασης και Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη τριών (03) ατόμων ως Τομεαρχών δακοκτονίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σύμφωνα με την 91952/29.6.2012 Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012 της Περιφέρειας Αττικής.

 

 XLS 21,50 KB18/08/21 10:06:25Ονοματική Κατάσταση