Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Ανακοίνωσης 3/2014 της Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2014 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

 XLS 217,00 KB18/08/21 11:38:42ΕΛΕΥΣΙΝΑ -ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 2014
 XLS 216,50 KB18/08/21 11:38:42ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 2014
 XLS 217,00 KB18/08/21 11:38:42ΜΑΝΔΡΑ ΕΙΔΥΛΛΕΙΑ 2014
 XLS 216,00 KB18/08/21 11:38:42ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2014
 XLS 219,00 KB18/08/21 11:38:42ΜΕΓΑΡΑ 2014
 XLS 208,00 KB18/08/21 11:38:42ΜΕΓΑΡΑ ΕΡΓΑΤΕΣ 2014
 XLS 216,50 KB18/08/21 11:38:42ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ -ΚΑΛΥΒΙΑ 2014
 XLS 220,50 KB18/08/21 11:38:42ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ 2014
 XLS 218,00 KB18/08/21 11:38:42ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ 2014