Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν την Ονομαστική Κατάσταση και τον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος που αφορά στον έλεγχο της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στα σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής σε Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής  της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με  την υπ. αριθμ. 79810/2016 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 της Περιφέρειας Αττικής. 

160713_SOX2_16_
 XLS 39,50 KB18/08/21 02:01:40Ονομαστική Κατάσταση