Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία με τα Αποτελέσματα για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2016).

 PDF 201,22 KB18/08/21 02:06:06ΚΗΦΙΣΙΑ
 PDF 204,39 KB18/08/21 02:06:06ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ
 PDF 205,52 KB18/08/21 02:06:06ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ
 PDF 204,50 KB18/08/21 02:06:06ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΕΙΑΣ(ΜΑΝΔΡΑ)
 PDF 206,31 KB18/08/21 02:06:06ΜΕΓΑΡΑ -ΕΡΓΑΤΕΣ
 PDF 204,47 KB18/08/21 02:06:07ΜΕΓΑΡΑ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΗΣ
 PDF 215,90 KB18/08/21 02:06:07ΜΕΓΑΡΑ -ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ