Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2016 της Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ως Τομεάρχες Δακοκτονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής Αττικής και Νήσων

Ακολουθούν οι Πίνακες των Αποτελεσμάτων.

 XLS 36,00 KB18/08/21 02:09:03ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 XLS 213,00 KB18/08/21 02:09:03ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕ
 XLS 152,00 KB18/08/21 02:09:03ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕ