Ανακοινώνεται ότι στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (3ος όροφος, Συγγρού 80- 88, Αθήνα Τ.Κ. 11741), διεξήχθη δημόσια κλήρωση για την πραγματοποίηση μέρους της άσκησης δεκαέξι (16) υποψηφίων δικηγόρων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ΄ αριθμ. πρωτ.  222396/2016/09-02-2017 Πρόσκληση Περιφερειάρχη Αττικής για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: 7ΗΧΑ7Λ7-Η5Ω), κατόπιν της οποίας υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας ογδόντα οχτώ (88) αιτήσεις υποψηφιότητας- υπεύθυνες δηλώσεις ενδιαφερόμενων υποψηφίων δικηγόρων.

Από την κλήρωση αναδείχτηκαν, για την πραγματοποίηση άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, κατά σειρά, οι κάτωθι:

1. ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΛΟΣ

3. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5. ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ

10. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΟΛΑ

11. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΤΗΛΩΡΟΥ

12. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

13. ΣΟΦΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ

14. ΜΑΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΤΣΙΔΗ

15. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΙΑΦΑΣ

16. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αμέσως μετά, κληρώθηκαν οι παρακάτω αναπληρωματικοί, κατά σειρά:

1. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ

4. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΦΥΛΑ

6. ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

7. ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΦΡΑΛΗ

8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

10. ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΠΟΝΑ

11. ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

12. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

13. ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

14. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ

15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

16. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΟΓΔΑΝΙΔΗ

Οι δεκαέξι επιλεγέντες που αναδείχτηκαν από την κλήρωση για την πραγματοποίηση άσκησης στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής καλούνται να προσκομίσουν στην Περιφέρεια Αττικής/ Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού (Συγγρού 80- 88, Αθήνα 11741, 3ος όροφος) τους τίτλους σπουδών τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης υποψηφίου δικηγόρου, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017. Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού (213 2065053, Σ. Καραγιάννη και 213 2065167, Η. Γρηγορόπουλος).

Ακολουθεί το Πρακτικό Κλήρωσης.

 PDF 75,47 KB18/08/21 02:55:21Πρακτικό κλήρωσης